SK3686XT: Bộ dụng cụ sửa chữa với xe máy

Hàng xuất xứ: KTC - Nhật bản
Lựa chọn dụng cụ cầm tay số 1 Nhật bản cho sự an toàn
(SELECT THE No.1 TOOL OF THE WORLD for the SAFETY)

Bộ dụng cụ cầm tay KTC 68 chi tiết bao gồm:
. Bộ dụng cụ: SK3686XT (khẩu vặn ốc loại 3/8 Inch)
. Khay nhựa đựng dụng cụ: 3 khay nhựa đen to, 4 khay nhỏ
Dụng cụ cầm tay KTC hiện đang sử dụng trong các xưởng dịch vụ của Yamaha

Chi tiết về sản phẩm:
Chi tiết gồm có:
Khẩu 3/8" loại 6 cạnh cỡ B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22mm
Khẩu 3/8" loại 6 cạnh dài cỡ: B3L-08, 10, 12, 14
Khẩu 3/8" loại 6 cạnh nhỡ: B3M-08, 10, 12, 14
Tay lắc vặn (BR3E), tay vặn xoay (BS3E), thanh nối dài (BE3-050, 075, 150), đầu nối xoay (BJ3)

Cờ lê 2 đầu tròng: M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224mm
Cờ lê kết hợp: MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17mm
Bộ tô vít 8 chiếc: TPMD18

Kìm mỏ nhọn: PSL-150, Kìm cắt: PN1-150
Kìm kết hợp: PJ-200,
Mỏ lết 250: WM-250
Búa 2 đầu: PH45-323, Búa nhựa: K9-6

Lục giác chìm chữ L: HL259SP (1.5-10mm)
Tay vặn vít các đầu: TMDB8
Đĩa từ tính tròn: YKPT-RM

SK4586XT
: Bộ dụng cụ sửa chữa với xe máy

Hàng xuất xứ: KTC - Nhật bản
Lựa chọn dụng cụ cầm tay số 1 Nhật bản cho sự an toàn
(SELECT THE No.1 TOOL OF THE WORLD for the SAFETY)
Bộ dụng cụ cầm tay KTC 58 chi tiết bao gồm:
. Bộ dụng cụ: SK4586XT (khẩu vặn ốc loại 1/2 Inch)
. Khay nhựa đựng dụng cụ: 3 khay nhựa đen
Dụng cụ cầm tay KTC hiện đang được dùng tại Xưởng Dịch vụ của Yamaha Việt Nam

Chi tiết về sản phẩm:


Chi tiết gồm có:
Khẩu 1/2" loại 6 cạnh cỡ B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27mm
Tay lắc vặn 1/2": BR4E
tay vặn xoay 1/2": BS4E
Thanh nối dài: BE4-075, 150
Đầu lắc léo: BJ4

Cờ lê 2 đầu tròng: M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224mm
Cờ lê kết hợp: MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17mm
Bộ tô vít 8 chiếc: TPMD18

Kìm mỏ nhọn: PSL-150, Kìm cắt: PN1-150
Kìm kết hợp: PJ-200

Búa 2 đầu: PH45-323

Lục giác chìm chữ L: HL259SP (1.5-10mm)
Tay vặn vít các đầu: TMDB8
Đĩa từ tính tròn: YKPT-RM
Bộ dụng cụ xách tay SK4510W (đầu khẩu loại 1/2 inch)
Hàng xuất xứ: KTC - Nhật bản
Lựa chọn dụng cụ cầm tay số 1 Nhật bản cho sự an toàn
(SELECT THE No.1 TOOL OF THE WORLD for the SAFETY)              
Bộ dụng cụ 51 chi tiết với trọng lượng 15kg bao gồm:
. Bộ dụng cụ: SK4510T (khẩu vặn ốc loại 1/2 Inch)
. Hộp đựng dụng cụ: EK-1

Chi tiết về sản phẩm:

Chi tiết gồm có:
Khẩu vặn ốc 1/2" loại 6 cạnh cỡ B4-10, 12, 13,
14, 17, 19, 21, 22, 24mm
Tay lắc vặn (BR4E),
Thanh nối dài (BE4-075, 150),
Đầu chuyển (BE4-Q)

Cờ lê 2 đầu tròng: M5-0810, 1012, 1214,
1417, 1719, 2224mm
Cờ lê 2 đầu mở: S2-0810, 1012, 1113, 1214,
1417mm
Bộ tô vít 7 chiếc: TPMD18

Kìm mỏ nhọn: PSL-150
Kìm cắt: PN1-150
Kìm kết hợp: PJ-200
Búa 2 đầu: UD7-10
Mỏ lết 250: WM-250

Lục giác chìm chữ L: HL259SP
gồm 9 cỡ (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm)
Tay vặn vít các đầu: TMDB8


Hộp đựng dụng cụ: EK-1
Kích thước tổng thể: L430 x W225 x H225
Trọng lượng: 6kg


Bộ dụng cụ xách tay SK4510W với 52 chi tiết với đầu khẩu vặn ốc loại 1/2 inch

SK3650XT
: Bộ dụng cụ sửa chữa với xe máy

Hàng xuất xứ: KTC - Nhật bản
Lựa chọn dụng cụ cầm tay số 1 Nhật bản cho sự an toàn
(SELECT THE No.1 TOOL OF THE WORLD for the SAFETY)
Bộ dụng cụ cầm tay KTC 66 chi tiết bao gồm:
. Bộ dụng cụ: SK3650XT (khẩu vặn ốc loại 3/8 Inch)
. Khay nhựa đựng dụng cụ: 3 khay nhựa đen

Bộ dụng cụ hiện được sử dụng trong các xưởng dịch vụ của Yamaha.

Chi tiết về sản phẩm:

Khẩu 3/8" loại 6 cạnh: B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22mm
Khẩu 3/8" loại 6 cạnh dài: B3L-08, 10, 12, 14
Khẩu 3/8" loại 6 cạnh nhỡ: B3M-08, 10, 12, 14
Tay lắc vặn (BR3E), tay vặn xoay (BS3E), thanh nối dài (BE3-050, 075, 150), đầu nối xoay (BJ3)

Cờ lê 2 đầu tròng: M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224mm
Cờ lê kết hợp: MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17mm
Bộ tô vít 8 chiếc: TPMD18

Kìm mỏ nhọn: PSL-150, Kìm cắt: PN1-150
Kìm kết hợp: PJ-200,
Mỏ lết 250: WM-250
Búa 2 đầu: PH45-323

Lục giác chìm chữ L: HL259SP (1.5-10mm)
Tay vặn vít các đầu: TMDB8
Đĩa từ tính tròn: YKPT-RM

Xe đựng dụng cụ (cho các bộ dụng cụ trên) SKX2614 (1 hôc, 2 ngăn kéo)

Xe đựng dụng cụ KTC (xe dụng cụ Yamaha) với 1 hôc trên và 2 ngăn kéo
Kích thước: 775 x 515 x 880. Trọng lượng: 48kg