Cờ lê lực KTC (Cờ lê cân lực KTC) có loại điện tử, chỉnh lực trước, kim chỉ ...
Hàng xuất xứ: KTC - Nhật bản
Lựa chọn dụng cụ cầm tay số 1 Nhật bản cho sự an toàn
(SELECT THE No.1 TOOL OF THE WORLD for the SAFETY)

Cờ lê lực KTC được chia ra làm các loại khác nhau
Ngoài ra mỗi loại cũng được phân loại làm nhiều cỡ khác nhau

Cờ lê lực KTC được chia ra làm 3 loại chính như sau:

Cờ lê cân lực loại điện tử
Mã số loại GEK
Cờ lê cân lực loại kim chỉ
Mã số loại CMD
Cờ lê cân lực định lực trước
Mã số loại CMPB, GDP

1. Cờ lê cân lực loại điện tử (GEK Model):

Cờ lê lực KTC loại điện tử với dải đo: 6-200Nm với các cỡ 1/4", 3/8" và 1/2"

Cờ lê lực điện tử cỡ 1/4 inch, dải đo 6-30 Nm: GEK030-R2


Cờ lê cân lực điện tử

Loại 1/4 Inch

GEK030-R2

Dải lực đo được từ 6 - 30Nm

Cờ lê lực điện tử cỡ 3/8 inch, dải đo 2-85 Nm: GEK030-R3, GEK085-R3


Cờ lê cân lực điện tử

Loại 3/8 Inch

GEK030-C3A

Dải lực đo được từ 2 - 30Nm

Cờ lê cân lực điện tử

Loại 3/8 Inch

GEK060-R3

Dải lực đo được từ 12 - 60Nm

Cờ lê cân lực điện tử

Loại 3/8 Inch

GEK085-R3

Dải lực đo được từ 17 - 85Nm

Cờ lê lực điện tử cỡ 1/2 inch, dải đo 17-200 Nm: GEK085-R4, GEK135-R4, GEK200-R4


Cờ lê cân lực điện tử

Loại 1/2 Inch

GEK085-R4

Dải lực đo được từ 17 - 85Nm


Cờ lê cân lực điện tử

Loại 1/2 Inch

GEK135-R4

Dải lực đo được từ 27 - 135Nm


Cờ lê cân lực điện tử

Loại 1/2 Inch

GEK200-R4

Dải lực đo được từ 40 - 200Nm

2. Cờ lê cân lực loại đặt lực trước (CMPB Model):

Cờ lê cân lực loại đặt lực trước (Pre-set type) với các lựa chọn từ 1/4", 3/8" hay 1/2"

Các loại thông dụng: CMPB1003, CMPB1004, CMPB2004. Dải đo lực từ 3Nm đến 300Nm.

Đối với loại cần đo lực lớn 150-800 Nm: tham khảo CMPB8006, CMPB8008

Cờ lê cân lực loại đặt lực

Loại 3/4 inch, 1 inch

CMPB8006
CMPB8008

Dải lực đo được từ 150-800Nm

Chiều dài tay đòn: 1050mm


Cờ lê lực kiểu tô vít với dải lực 16-450 cNm: tham khảo GDP080, GDP-200, GDP-450

Cờ lê cân lực loại đặt lực
Kiểu dạng tô vít

GDP-080: 16 - 80 cNm
GDP-200: 40 - 200 cNm
GDP-450: 90 - 450 cNm

Chiều dài: 140 - 171mm

3.
Cờ lê cân lực loại kim chỉ (CMD Model):

Cờ lê cân lực loại kim chỉ (Dial type) với các lựa chọn từ 1/4", 3/8", 1/2" đến 1".

Các loại thông dụng: CMD143, CMD353, CMD804. Dải đo từ 1.8Nm đến tối đa 800Nm.